English
 

 

תחומי פעילות

 

 • כבלי חשמל מכל הסוגים- תכנון ואספקה
 • כבלים בתכנון מיוחד לפי דרישות הלקוח
 • חלקי חילוף לעגורנים
 • רכיבים אלקטרומכאניים למערכות בשינוע
 • תופים קפיציים, תופים ממונעים
 • מערכות פסטון לעגורנים
 • פסי צבירה
 • מכונות ואביזרים להנחה, מדידה, חיתוך וגלילת כבלים
 • מצמדים ומעצורים לתעשיה
 • תאי מפעיל לעגורנים ולמנופים (Cabins)
 • ציוד מתקדם לנמלים: מערכות עגינה, תחנות חיבור והזנה במעגן לספינות
 • מדרכים להגנת כבלים מהולכי רגל/ כלי רכב
 • מערכות הגנת כבלים בשוחות (Panzerbelt)
 • מגעי הרכה ומערכות פנטוגרף לרכבות חשמליות